Olümpiamängude tutvustus video.

Video 1:  (ülevaade OM ehitistest ja spordialadest)

Video 2:  (ülevaade Hiina spordikultuurist ja OM maskotidest)

Video 3:  (spordialade maskotid) 

Video 4:  (ilus OM lugu)