Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele (edaspidi IKS) rakendatakse Teie poolt edastatud andmete töötlemiseks IKS-sätestatud nõudeid. Reeglina kajastatakse Andrei Jämsä fännklubi kodulehel klubiga liitunud isikute ees-ja perekonnanimi ning Teie asukoht (linna täpsusega). Juhul, kui Te ei soovi oma perekonnanime avalikustamist kodulehel, siis tee linnuke avalduses vastavasse kastikesse. Avalduse vormis olevate kõikide lahtrite täitmine va ees-ja perekonnanimi ei ole kohustuslikud vaid neid täidate Te omal vabal tahtel. Juhul kui avaldusest puuduvad Teie ees-ja perekonnanimi, siis Teid klubiliikmeks ei registreerita. Teie täpsemaid andmeid kogume Teiega ühenduse saamiseks, et Teid erinevatest kokkusaamistest, üritustest jne informeerida. Teie poolt antud elektronpostiaadressile rämpsposti (spämm) me edastama ei hakka. Juhul, kui Sa ei taha kokkusaamiste jne kohta informatsiooni, siis märgi avalduses vastavasse kastikesse linnuke.

 

IKS § 12 eeldab isikuandmete töötlemiseks andmesubjekti (avalduse täitja- Teie) nõusolekut. Andmesubjekti nõusolekuna loeme Teie poolt antud informatsiooni läbilugemise kinnitamist ning Teie poolt edastatud avaldust Andrei Jämsä fännklubi liikmeks saamiseks.

 

Vastavalt IKS § 12 lõikele 3 teatame, et isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Andrei Jämsä fännklubi (kontakttelefon +37253320379 elektronposti aadress andreijamsa@gmail.com). IKS § 12 lg 7 alusel on Teil õigus enda nõusolek igal ajal tagasi võtta (kirjutage vastavasisuline elektronkiri andreijamsa@gmail.com). Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. Nõusoleku suhtes kohaldatakse täiendavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduses tahteavalduse kohta sätestatut.

 

Teie poolt edastatud andmeid kolmandatele isikutele ei edastata (va selleks seadustest õigust omavad isikud).


Isikuandmete kaitse seadus arvutivõrgust kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12909389